IMG_4915.JPG

Trädgårdsdesign och och ritningar


RITNINGSTJÄNSTER:

Om det gäller hela trädgården så inleder vi arbetet med ett två timmars hembesök på plats.
Gäller det bara en del så räcker det eventuellt att vi jobba istället med en skiss och kort som du ta med till oss.

Fast pris enl. offert för alla ritningstjänster. Riktpris 1100 kr per timme inkl moms.
Hembesök faktureras inom 10 dagar efter hembesöket.
För färdigt ritning faktureras resterande kostnad enligt offert.

Priset för ritning beror på följande:

  • storlek och förutsättningar av tomten / platsen /rabatten

  • dina önskemål och behov

  • tidsåtgången för projektet