Växtgaranti


Växtgarantin omfattar endast vedartade växter. Vår garanti innebär att du ska få en frisk och sortäkta plantor.Sommarblommor, perenner och krukväxter omfattas inte av växtgarantin. Spara alltid kvittot, det är din garantisedel!

Reklamationen ska göras senast:

  1. inom 5 månader vid vårköp (mars – maj)
  2. inom 2 månader vid sommarköp (juni – september)
  3. senast i juni året efter inköp vid höstköp (oktober – november)
  4. vintergröna växter planterade efter sista september omfattas inte av växtgarantin om inte annat avtalas.

Garantin gäller inte om växterna:

  1. planterats i krukor eller andra planteringskärldrabbats vårsolbränna (gäller vintergröna växter)
  2. skadats vid transport eller vid plantering
  3. fått felaktig skötselvattnats
  4. på felaktigt sätt angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomarär prisnedsatta vid köp

Och till sist:
Det är viktigt att plantering/etablering av växter görs på rätt sätt. Fråga gärna oss och följ våra planteringsråd i foldern.
Vid eventuella sortfel gäller garantin i 2 år men endast med ordervärde.
Vid reklamation krävs kvitto och retur av plantan